Projects

dvvj2016_nepomuk_img_4899_ccc_072dpi
26 augustus t/m 11 september 2016
DE VRIENDEN VAN JOB I DVVJ
Wout Herfkens & Rinke Nijburg

Zwijgen als het graf
Johannes Nepomuk - de heilige met de grote mond
Nepomukkapel Boxmeer (NL)

RN2015_DeKalmteBewaren_FRONT_NNN
.


12 juni t/m 12 juli 2015
IN DE ONTREDDERING DE KALMTE BEWAREN 
37 antwoorden op Vincent van Gogh’s laatste, niet verstuurde brief en niet voltooide schilderij 

Toen Vincent van Gogh zichzelf op zondag 27 juli 1890 dodelijk verwondde, droeg hij een onaffe en nooit verstuurde brief aan zijn jongere broer Theo op zak. De laatste brief die Vincent nog wel aan Theo stuurde is gebaseerd op deze onvoltooide brief en is gedateerd woensdag 23 juli 1890.  De toon in de onvoltooide brief is een heel andere dan die in de wel verstuurde. Vincent maakte zich in de onvoltooide brief druk over het gebrek aan belangstelling voor de werken van eigentijdse kunstenaars. Die barre tijden voor de kunsten lijken vandaag teruggekeerd. 

De woorden uit de tentoonstellingstitel 'in de ontreddering de kalmte bewaren' zijn ontleend aan een passage uit het midden van de onvoltooide brief: '[…] dat jij [Theo] via mij deel hebt aan de prodúktie van sommige doeken die zelfs in de ontreddering de kalmte bewaren.' De brief eindigt met de zinnen: 'Wel, mijn werk, daarvoor riskeer ik mijn leven, en het heeft me de helft van mijn verstand gekost, […]. Maar wat wil je …' Hier houdt de brief op. 

Aan alle 37 deelnemers aan de tentoonstelling op de eerste verdieping van circa dit… werd gevraagd de onvoltooide brief van Vincent te beantwoorden, te beginnen met de woorden: 'Waarde Vincent, Beste Vincent, Hi Vincent,' en dan: … 'dank voor je brief…’ etc.' Naast deze 37 brieven toont de tentoonstelling van de meeste van de 37 kunstenaars een speciaal voor de tentoonstelling gemaakt beeldend of literair werk dat een antwoord geeft op de onafgemaakte brief, en de daarmee nauw samenhangende geestesgesteldheid van Vincent. Ook was het mogelijk te reageren op 'Boomwortels', het laatste, niet voltooide schilderij van Vincent van Gogh uit juli 1890. brieven aan Vincent online
Alle 37 brieven zijn te vinden op de blog van De Vrienden van Job: devriendenvanjob.blogspot.nl/p/37-letters 

Saskia Monshouwer recensie
Voor een bijzonder goede recensie over de tentoonstelling kunt u terecht op de blog van Saskia Monshouwer: www.monshouwereditions.nl 

de 37 deelnemende kunstenaars
Cees Andriessen, Mischa Andriessen, Armeno Alberts, Korrie Besems, Kaj Bras, Pam Emmerik, Gilles Frenken, Peter du Gardijn, Ramon Gieling, Marjolein de Groen, Ellen Grote Beverborg, Ton de Gouw, Roos van Haaften, Wout Herfkens, Joke Hermsen, Nico Huijbregts, Peter Jordaan, Kinke Kooi, Jelle Korevaar, Floor Kortbeek, Joanneke Meester, Jan Meijering, Marijke Mink, Marc Mulders, Rinke Nijburg, Erik Odijk, Stijn Peeters, Jan van der Pol, Marcel Reijerman, Hjalmar Riemersma, Arnold Sas, Marjan Teeuwen, Gerda Ten Thije, Casper Verborg, Bernard Verhoeven, Berend Vink, Henk Visser & Jenny Ymker.

OFFICIAL WEBSITE